Članovi DVD-a Beravci

U društvu ukupno ima 115 člana.

Počasnih………………………………………………………..4  članova

Veterani…………………………………………………..….. 3   člana

Aktivnih……………………………………………………..46  čla

Pomažući……………………………………..………………10  članova

Mladež (12-18 god)…………………………….…….……33  član

Djeca (6-12 god)…………………………………………….19  član

Danas prema strukturi članstva osposobljenosti imamo:

Vartogasni časnik I klase………………………………….1  član

Vatrogasni časnik…………………………………………….3  člana

Vatrogasni dočasnik I klase………………………………4  člana

Vatrogasni dočasnik……………………………………….15  članova

Vatrogasac I klase…………………………………………..12  članova

Vatrogasac……………………………………………………..20  članova

Bez ispita…………………………………………………………2  članova

Vatrogasni sudac……………………………………….……..1  člana

 

djeca 6-12 godina

mladež 12-18 godina

ženska B ekipa

muška A ekipa

muška B ekipa

© 2010 Beravci - Design & development by Sklad